Czym jest picie ryzykowne i szkodliwe?

Czym jest picie ryzykowne i szkodliwe?
30 sierpnia 2019  

Konsumpcja alkoholu przyczyniła się w 2016 do śmierci 1.7 miliona[1] osób na świecie, które zmarły w wyniku chorób poalkoholowych oraz kolejnych 0.9 miliona[2], które zginęły z powodu odniesionych obrażeń w wypadkach drogowych i aktach przemocy powiązanych z alkoholem.

O tym, czy pijemy pijemy alkohol w sposób ryzykowny, który może doprowadzić do uzależnienia decydują przede wszystkim dwa czynniki: jak często sięgamy po alkohol i jaką ilość czystego alkoholu wypijamy w ciągu dnia.
Według WHO za niosące małe ryzyko zdrowotne uważa się spożywanie:

  • w przypadku mężczyzn: do 4 SJA dziennie, najwyżej 5 dni w tygodniu
  • w przypadku kobiet: do 2 SJA dziennie, nie częściej niż 5 dni w tygodniu.

Wypijanie większych ilości alkoholu, z większą częstotliwością potęguje ryzyko szkód zdrowotnych i uzależnienia się od alkoholu. Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, jak również psychologiczne i społeczne. Nie jest jeszcze uzależnieniem od alkoholu, ale niesie wysokie ryzyko uzależnienia na kolejnym etapie.

SJA to standardowa jednostka alkoholu, czyli ilość czystego etanolu zawarta w napoju alkoholowym. 1 SJA to 10 gram lub 12,5 ml czystego alkoholu etylowego. Typowe porcje napojów alkoholowych zawierają:

  • butelka 500 ml piwa 5% to 25 ml / 20 g alkoholu, czyli 2 SJA
  • kieliszek 175 ml wina 12% to 21 ml / 16,8 g alkoholu, czyli 1,68 SJA
  • kieliszek 50 ml wódki 40% to 20 ml / 16 g alkoholu, czyli 1,6 SJA

 

[1] WHO: Global status report on alcohol and health 2018

[2] WHO: Global status report on alcohol and health 2018