Nie trać kontroli, sprawdź czy nie pijesz alkoholu w sposób ryzykowny.

Gdzie szukać pomocy

Kiedy alkohol przejmuje kontrolę nad Twoim życiem

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest w Polsce dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Jest również bezpłatne, nawet dla osób nieubezpieczonych. Leczenie mogą prowadzić tylko podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne, w tym dzienne).

Leczeniem uzależnienia od alkoholu zajmują się różne typy placówek: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oraz dzienne oddziały terapii / leczenia uzależnień od alkoholu oraz oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Po pomoc na terenie Warszawy możesz się zgłosić do jednej z placówek poniżej[1]:

Nazwa placówki Dane adresowe Typ placówki
Instytut Psychiatrii i Neurologii – Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
otu@ipin.edu.pl
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
22 651 93 18
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
otu@ipin.edu.pl
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
22 651 93 18
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
habrat@ipin.pl
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
22 458 27 53
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
NZOZ Centrum Medyczne MediCenter
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
dorzechowska@medicenter.pl
ul. Wołoska 88
02-507 Warszawa
22 379 21 62
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
przychodnia@opz.pl
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
22 838 86 30
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „PETRA”
Poradnia Leczenia Uzależnień
Al. Jerozolimskie 47 m.3
00-697 Warszawa
22 629 25 85
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Radzymińska 129 E
03-560 Warszawa
609 622 500; 22 844 44 30
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SP ZOZ Centrum Odwykowe
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
otuaspzoz@poczta.onet.pl
ul. Władysława Łokietka 11
03-590 Warszawa
22 679 21 45
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SP ZOZ Centrum Odwykowe
Poradnia Odwykowa
ul. Zgierska 18 A
03-934 Warszawa
22 870 03 77
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SP ZOZ Warszawa Wola – Śródmieście
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
marianska@zozwola.pl
ul. Mariańska 1
01-123 Warszawa
22 628 37 46
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SP ZOZ Warszawa-Ursynów
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
poradnia@alkoholizm.waw.pl
ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa
22 648 66 57
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska VITAMED Sp. Z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnień
biuro@splvitamed.pl
ul. Wileńska 18
03-416 Warszawa
22 670 49 25
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZOZ Mazowiecki Szpital Bródnowski
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
22 326 59 40; 22 326 54 45
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
poradnia_otpa@poczta.onet.pl
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
22 619 60 65
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZOZ Przychodnia Lekarska WAT
Oddział Dzienny Odwykowy
oddzial.uzaleznien@plwat.pl
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa
882 096 724, 261 83 82 15
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SPZOZ Szpital Wolski
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
czpo@wolski.med.pl
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
22 389 48 80 lub 809
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
elektoralna@zozwola.pl
ul. Leszno 17
00-892 Warszawa
22 620 35 24
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SPZZLO Warszawa Żoliborz – ZLA Żoliborza, Bielan i Łomianek – Przychodnia Żeromskiego
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
otu@spzzlo.pl
ul. Żeromskiego 13
01-887 Warszawa
22 663 54 39
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
otu@spzzlo.pl
ul. Żeromskiego 13
01-887 Warszawa
22 663 54 39
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
Stowarzyszenie „MONAR” – Izba Chorych w Warszawie
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
sekretariat@cpb.waw.pl
ul. Marywilska 44 A
03-042 Warszawa
22 676 99 97
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Stowarzyszenie „Monar” – Izba Chorych w Warszawie
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
sekretariat@opb.waw.pl
ul. Marywilska 44 A
03-042 Warszawa
22 676 99 97
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
Stowarzyszenie „MONAR” – Izba Chorych w Warszawie
Oddział detoksykacji od alkoholu
sekretariat@cpb.waw.pl
ul. Marywilska 44 A
03-042 Warszawa
22 676 99 97
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
sekretariat.kolska@szpitalnowowiejski.pl
ul. Kolska 2/4
01-045 Warszawa
22 838 91 36
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Oddział XVIII Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
sekretariat.kolska@szpitalnowowjejski.pl
ul. Kolska 2/4
01-045 Warszawa
22 838 91 36
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
SZPZLO
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
22 353 24 16
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnień
rejonowa@op.pl
ul. Cegielniana 8
02-471 Warszawa
518 571 803
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu
poradnia.u@zozbemowo.pl
ul. Czumy 1
01-355 Warszawa
22 664 58 95
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SZPZLO Warszawa Mokotów
Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii POZA ILUZJĄ
pozailuzja@wp.pl
ul. Dąbrowskiego 75 A
02-586 Warszawa
22 844 94 61
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień dla młodzieży
SZPZLO Warszawa-Mokotów
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
belgijska4@zozmokotow.pl
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
22 845 46 49
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SZPZLO Warszawa-Targówek
Poradnia Leczenia Uzależnień
bnagrodz@zoztargowek.waw.pl
ul. Rembielińska 8
03-343 Warszawa
22 674 55 21
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
SZPZLO Warszawa-Wawer
Przychodnia Rejonowa nr 1 Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień
ul. Strusia 4/8
04-564 Warszawa
22 590 09 70
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień
VICTI NZOZ
Oddział Dzienny
victi@victi.pl
Plac Czerwca 1976 nr 3
02-495 Warszawa
22 478 33 00
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień
VICTI, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
victi@victi.pl
Plac Czerwca 1976 nr 3
02-495 Warszawa
22 478 33 00
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

Programy ograniczania picia

Optymalnym celem leczenia osób uzależnionych jest abstynencja. Od kilku lat prowadzone są również programy terapii ograniczania picia jako opcja terapeutyczna dla niektórych grup pacjentów. Są to zwykle osoby pijące szkodliwie, młodsze, pijące w sposób mniej problemowy niż pozostali uzależnieni, mają niechętny stosunek do grup AA, nie identyfikują się z alkoholikami. W ich wypadku większe szanse na sukces terapii uzyskuje się, jeśli cel terapii jest ustalany wspólnie, pomiędzy terapeutą i pacjentem, a nie z góry narzucony, jak trwała abstynencja.

Programy ograniczania picia[2] mają na celu poprawić funkcjonowanie psychospołeczne pacjenta, zmienić jego postawę wobec picia alkoholu. To wypracowanie ustalonego pomiędzy pacjentem a terapeutą zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie planem picia, który zawiera zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

Są kierowane do osób pijących szkodliwie, a także osób uzależnionych, które nie są w stanie zaakceptować abstynencji jako celu terapii, są w początkowej fazie uzależnienia, mają mniej nasilone objawy uzależnienia i lepiej funkcjonują społecznie oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do używania alkoholu.

Terapia ograniczania picia prowadzona jest w formie sesji indywidualnych, grupowych, rodzinnych, a także za pomocą farmakoterapii. Trwa od 8 do 12 tygodni, a po jej ukończeniu pacjent powinien odbywać spotkania z terapeutą co najmniej raz na kwartał.

 

[1] Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
[2] Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych