Ile alkoholu piją Polacy?

Ile alkoholu piją Polacy?
29 sierpnia 2019  

Wielkość spożycia alkoholu mierzy się w litrach czystego alkoholu (etanolu) na głowę mieszkańca rocznie. Według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [1] w 2016 roku konsumpcja czystego alkoholu w Polsce per capita w populacji 15+ wyniosła 11,6 litra, co w porównaniu z rokiem 2010 oznacza wzrost o 0,2 litra.

Pod względem wielkości konsumpcji czystego alkoholu Polska jest na 17. miejscu na 43 kraje europejskiego regionu WHO. Podobną ilość alkoholu wypijają Austriacy, Estończycy czy Szwajcarzy. Nie jest to jednak powód do radości, bo Polska ponownie osiągnęła poziom spożycia z rekordowego roku 1981, kiedy zanotowano ponad 11 litrów etanolu na głowę mieszkańca (nie wliczając spożycia powszechnego wówczas bimbru, którego spożycie nie było rejestrowane).

Mężczyźni piją zdecydowanie więcej niż kobiety. Według WHO na statystycznego Polaka w 2016 roku przypadało aż 19,2 litra czystego alkoholu, zaś w przypadku kobiet było to 4,7 litra etanolu. Mężczyźni też znacznie częściej się upijają niż kobiety. Określane przez WHO tzw. heavy episodic drinking, czyli sytuacje wypijania co najmniej 60 gram czystego alkoholu podczas co najmniej jednej okazji w ciągu poprzedzających 30 dni miało miejsce w przypadku aż 54,3% mężczyzn i 17,5% kobiet. Dla całej polskiej populacji w wieku 15+ to oznacza 35,1% osób, które piły nadmiernie.

Według danych WHO na przestrzeni ostatnich lat zmalała w Polsce liczba abstynentów przez całe życie (tzw. life time abstainers) z 27,3% w 2010 do 13,5% w 2016 roku. Wśród nich jest zdecydowanie więcej kobiet (19,9% kobiet to abstynentki). W przypadku mężczyzn abstynencja przez całe życie dotyczy 6,5% osób.

Raport WHO pokazuje również, że odsetek osób w Polsce, które dawniej piły alkohol, ale są abstynentami przez ostatnie 12 miesięcy wynosi 18,5% (23,7% wśród kobiet i 12,7% wśród mężczyzn).

Odsetek osób uzależnionych od alkoholu wynosi dla populacji 2,2%, w tym wśród mężczyzn 4,1%, wśród kobiet 0,4%.[2]

 

 

[1] WHO: Global status report on alcohol and health 2018
[2] WHO: Global status report on alcohol and health 2018