Ile osób w Polsce pije alkohol ryzykownie i szkodliwie?

Ile osób w Polsce pije alkohol ryzykownie i szkodliwie?
8 października 2019  

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, blisko 20% osób pijących alkohol w Polsce pije w sposób szkodliwy i ryzykowny. Wśród nich:

  • 11,3% pije od 6 do 12 litrów czystego etanolu rocznie, co odpowiada blisko jednej czwartej całości konsumowanego w Polsce alkoholu;
  • 7,3% regularnie nadużywa alkoholu, pijąc powyżej 12 litrów czystego etanolu rocznie i konsumując aż 46% alkoholu na rynku.

Razem grupy pijące w sposób szkodliwy dla zdrowia wypijają blisko 70% całości alkoholu dostępnego na rynku!

Szacuje się, że ok. 2% populacji w Polsce, czyli 800 tys. osób to osoby uzależnione od alkoholu.  5-7% populacji, czyli 2 – 2,5 mln osób pije alkohol w sposób szkodliwy, nadmierny, niosący ryzyko uzależnienia. W skali kraju problem szkodliwego spożycia alkoholu i uzależnienia od niego dotyczy więc blisko 3 mln osób.

Przekładając te statystyki na samą Warszawę, mówimy o 36 tys. mieszkańców uzależnionych od alkoholu i ponad 120 tys. osób, które piją alkohol w sposób nadmierny, ryzykując uzależnienie się od niego.