Ile Polskę kosztuje nadmierne spożycie alkoholu?

Ile Polskę kosztuje nadmierne spożycie alkoholu?
20 stycznia 2020  

Nadmierne spożycie alkoholu kosztuje Polskę co roku prawie 31 mld zł. Takie są społeczno-ekonomiczne koszty związane z nadużywaniem alkoholu przez Polaków, wyliczone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdaniem ekspertów alkohol jest najbardziej szkodliwą społecznie używką. Katarzyna Łukowska, p.o. dyrektora PARPA podkreśla, że nikt nie pije w społecznej próżni. – „Alkohol oddziałuje na dzieci, uzależnieniom często towarzyszy przemoc w rodzinie, a jej ofiary mają wiele dni absencji w pracy, co znowu generuje koszty. Alkohol jest też tłem wielu problemów społecznych, jak bezrobocie, niezaradność życiowa czy brak opieki nad dziećmi”.

Największą pozycją kosztową wyliczoną przez PARPA, wycenioną na aż 25 mld zł jest przedwczesna śmiertelność Polaków wynikająca z nadużywania alkoholu. Koszty zostały obliczone w ramach międzynarodowego projektu badawczego ALICE RAP (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project), współfinansowanego przez Komisję Europejską. Alkohol jest główną przyczyną zgonów mężczyzn w Polsce między 15. a 25. rokiem życia, do czego przyczyniają się ryzykowne zachowania, którym sprzyja alkohol np. pływanie czy jazda samochodem po alkoholu. Przedwczesne zgony to też choroby powiązane z ilością spożywanego alkoholu i są na nie narażone nie tylko osoby zdiagnozowane jako uzależnione, ale też i pijące nadmiernie oraz ryzykownie.

Duża część kosztów pochłaniają szpitale i więzienia oraz praca organów ścigania przy przestępstwach powiązanych ze spożyciem alkoholu. Leczenie chorób wywołanych przez alkohol to koszt ponad 500 mln rocznie. Koszty więziennictwa – 213 mln zł rocznie, praca policji – 56,6 mln zł, prokuratury 128 mln zł, a sądów – 165 mln zł rocznie. PKB tracone każdego roku z powodu przedwczesnych śmierci wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu to ponad 636 mln zł i niemal drugie tyle (631 mln zł) z powodu chorób alkoholowych.

Szczegółowe koszty przedstawia infografika poniżej – źródło: Rzeczpospolita, 20.01.2020: 

Wydatków państwa na pokrycie społeczno-ekonomicznych kosztów związanych z alkoholem nie pokrywają przychody do budżetu centralnego i samorządowego z tytułu sprzedaży alkoholu. Dochody z akcyzy na alkohol przyniosły budżetowi państwa w 2018 roku ok. 12 mld zł,  a samorządom według szacunków PARPA 700 mln zł z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.