Kobiety w ciąży a alkohol – statystyki

Kobiety w ciąży a alkohol – statystyki
15 grudnia 2019  

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” Państwowa Inspekcja Sanitarna dwukrotnie zrealizowała ogólnopolskie badania zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży (w 2013 i 2017 roku), na próbie ponad 3.400 respondentek. Porównanie wyników obu edycji badania pozwala zaobserwować jak zmienił się stan zdrowia kobiet w ciąży, poziom ich wiedzy i zachowań prozdrowotnych.

Wyniki opublikowane w ostatnim raporcie z 2017, który jest dostępny tutaj, widać wyraźną poprawę dotyczącą skali zjawisk niepożądanych dla zdrowia matki i nienarodzonego dziecka.

Obecnie przypadki kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży należą do rzadkości. W ostatnim badaniu z 2017 roku, picie alkoholu w tym okresie zadeklarowało jedynie 4,84% kobiet. W stosunku do badania z poprzedniej fali (2013) jest to spadek o ponad połowę, z 10,1%. W przypadku większości respondentek, spożycie alkoholu w ciąży miało charakter incydentalny, nie częściej niż raz w miesiącu. Jedynie 0,34% przyznało się do picia kilka razy w tygodniu.

Kobiety pijące alkohol w okresie ciąży najczęściej deklarowały spożycie czerwonego wina – 43,98%. Ogółem spożycie różnych rodzajów wina (czerwone, białe, wzmacniane typu sherry) wyraźnie dominuje w deklaracjach pań przyznających się do picia alkoholu w ciąży – ponad 64% wskazań. Na drugim miejscu jest spożycie piwa – 31,18% wskazań, dalej piwa niskoalkoholowego (do 0,5% alkoholu) – 27,13% wskazań. Najrzadziej badane kobiety przyznawały się do picia alkoholi mocnych w czasie ciąży – 7,33%.

Na stosunek kobiet do picia alkoholu w czasie ciąży i świadomość potencjalnych zagrożeń z tego wynikających ma duży wpływ podejście lekarzy ginekologów. Ponad połowa badanych kobiet przyznała, że lekarz w czasie ich ciąży nie omawiał z nimi problemu spożywania alkoholu przez ciężarne. 45,53% kobiet stwierdziło, że lekarz zalecał powstrzymanie się od picia jakiejkolwiek ilości alkoholu podczas ciąży. Przypadki, w których lekarz dopuszczał lub nawet zalecał picie alkoholu w trakcie ciąży należały do rzadkości (1,17%).

Na podstawie wyników badania można zauważyć, że wśród respondentek występują znaczne różnice w świadomości dotyczącej potencjalnego zagrożenia zdrowotnego, zarówno dla dziecka jak i matki, wynikającego z picia alkoholu w czasie ciąży. Choć wydaje się, że wiedza na ten temat jest powszechna to okazuje się, że wciąż pokutuje wiele mitów, np. dotyczących niewielkiej szkodliwości wypijania umiarkowanych ilości alkoholu w trakcie ciąży.