Picie alkoholu przez kobiety

Picie alkoholu przez kobiety
8 listopada 2019  

Statystycznie kobiety wypijają znaczenie mniej alkoholu niż mężczyźni. Według danych WHO dla Polski na przeciętną Polkę przypada 4,7 litra czystego alkoholu rocznie (wobec 19,2 litra w przypadku mężczyzn)[1]. Rzadziej się również upijają, na co wskazuje odsetek przypadków występowania tzw. heavy episodic drinking, czyli sytuacji wypijania co najmniej 60 gram czystego alkoholu podczas co najmniej jednej okazji w ciągu poprzedzających 30 dni. Dla kobiet odsetek ten wynosi 17,5%, zaś dla mężczyzn aż 54,3%[2].  Wśród kobiet jest też więcej abstynentek przez całe życie (life time abstainers)19,9% (tylko 6,5% wśród mężczyzn) i mniej kobiet jest uzależnionych od alkoholu – 0,4% wobec 4,1% wśród mężczyzn.[3]

Kobiety znacznie rzadziej doświadczają problemów z powodu picia alkoholu. Jednak alkohol działa inaczej (bardziej toksycznie) na organizm kobiety niż mężczyzny i ryzyko negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety jest dużo większe. W ciągu ostatnich lat obserwuje się w Polsce niepokojącą tendencję – rośnie liczba nadmiernie pijących młodych kobiet, szczególnie w grupie od 18 do 29 lat, mieszkanek miast (powyżej 50 tys. mieszkańców), uczących się i studiujących oraz bezrobotnych. Co dziesiąta kobieta w tym wieku wypija rocznie ponad 7,5 litra czystego alkoholu, ryzykując poważnymi szkodami zdrowotnymi i społecznymi.[4]

Kobiety są zwykle drobniejsze i lżejsze od mężczyzn, dlatego po wypiciu tej samej ilości alkoholu, co mężczyźni mają jego większe stężenie we krwi. Ponadto, kobiety gorzej metabolizują alkohol, m.in. z powodu estrogenów, które sprzyjają mocniejszemu wchłanianiu alkoholu oraz mniejszej ilości enzymów w żołądku, które metabolizują alkohol. Te wszystkie czynniki fizyczne powodują, że nawet pijąc mniej alkoholu od mężczyzn, kobiety są bardziej narażone na negatywne skutki picia, zarówno zdrowotne, jak i psychologiczne oraz społeczne. 

Zagrożenie dla zdrowia pojawia już wtedy, gdy kobieta wypija dziennie więcej niż 2 standardowe porcje alkoholu (SJA), czyli 1 kieliszek wina 200 ml, 1 piwo 0,5 litra lub 60 ml wódki. Jakie są to zagrożenia?

  • dysfunkcja wątroby – większa ilość alkoholu dociera do wątroby, bo jest on słabiej metabolizowany w żołądku
  • zakłócenie zdolności psychomotorycznych
  • upośledzenie funkcji poznawczych
  • zaburzenie funkcji hormonalnych
  • większe ryzyko raka sutka
  • większa predyspozycja do osteoporozy i podatność na złamania kończyn – alkohol wypłukuje wapń z organizmu i zakłóca metabolizm witaminy D
  • zaburzenia seksualne
  • zaburzenia nastroju – lęki i depresje
  • w przypadku ciąży – przedwczesne porody, poronienia, narażenie dziecka na FAS (płodowy syndrom alkoholowy)

Nadmierne picie alkoholu przez kobiety powoduje, że są one bardziej skłonne do ryzykownych zachowań. Kobiety pijące ryzykownie częściej padają ofiarą przemocy fizycznej, gwałtów i nadużyć seksualnych.

 

[1] WHO Global status report on alcohol and health 2018
[2] WHO Global status report on alcohol and health 2018
[3] WHO Global status report on alcohol and health 2018
[4] Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych